Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Zo kan de zorg gaan naar een ouder die dement wordt, een partner die een ernstige lichamelijke ziekte krijgt, een kind dat gehandicapt is of een depressieve vriend. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven onbetaald zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Signalen van overbelasting?

Doordat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor hun dierbaren merken ze signalen van overbelasting vaak laat op. Overbelasting kun je aan jezelf merken. Je bent bijvoorbeeld voortdurend moe of somber, voelt je opgejaagd, wordt snel boos, slaapt slecht, piekert veel of geniet minder. Soms heb je het gevoel dat er geen ruimte meer is om te ontspannen of iets helemaal voor jezelf te doen. Dan is zorgen voor een ander moeilijk vol te houden, hoe graag je dat ook wilt.