Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Zo kan de zorg gaan naar een ouder die dement wordt, een partner die een ernstige lichamelijke ziekte krijgt, een kind dat gehandicapt is of een depressieve vriend. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven onbetaald zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.